VZN 6/2022 - Slovenská Ľupča

VZN 6/2022

15.12.2022

VZN č. 6/2022 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Slovenská Ľupča

Dokumenty na stiahnutie