VZN 7/2016 - Slovenská Ľupča

VZN 7/2016

15.12.2016

o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dokumenty na stiahnutie