VZN 7/2019 - Slovenská Ľupča

VZN 7/2019

13.12.2019

o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dokumenty na stiahnutie