VZN 7/2022 Návrh - Slovenská Ľupča

VZN 7/2022 Návrh

28.11.2022

VZN č. 7/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dokumenty na stiahnutie