VZN 7/2022 - Slovenská Ľupča

VZN 7/2022

16.12.2022

O miestnych daniach a miestnom poplatku zakomunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dokumenty na stiahnutie