VZN č. 3/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku - NÁVRH - Slovenská Ľupča

VZN č. 3/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku – NÁVRH

21.09.2022

NÁVRH nariadenia

Dokumenty na stiahnutie