VZN č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku - NÁVRH - Slovenská Ľupča

VZN č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku – NÁVRH

21.09.2022

NÁVRH nariadenia

Dokumenty na stiahnutie