VZN č.7_2022 o miestnych daniach a miestnom poplat - Slovenská Ľupča

VZN č.7_2022 o miestnych daniach a miestnom poplat

16.12.2022