Záložne zdroje, switche, prepojovacie káble a príslušenstvo - Slovenská Ľupča

Záložne zdroje, switche, prepojovacie káble a príslušenstvo

03.05.2023

Objednávka 83/2023 od WESTech, spol. s r. o., Stará Vajnorská 17, 83104 Bratislava (35796111) z 03.05.2023 v sume 680.00 €