Zámer prenechať nehnuteľný majetok Obce Slovenská Ľupča do nájmu vopred určenému záujemcovi - Slovenská Ľupča

Zámer prenechať nehnuteľný majetok Obce Slovenská Ľupča do nájmu vopred určenému záujemcovi

10.06.2022

Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022

Dokumenty na stiahnutie