Zhotovenie a montáž pracovnej dosky a police v MKS kuchynka - Slovenská Ľupča

Zhotovenie a montáž pracovnej dosky a police v MKS kuchynka

17.02.2023

Objednávka 38/2023 od Peter Chabada, Školská 7, 976 13 Slovenská Ľupča (41859928) z 17.02.2023 v sume 297.20 €