Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 - poslanci OZ - Slovenská Ľupča

Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 – poslanci OZ

24.10.2020

Dokumenty na stiahnutie