Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Sama Cambela Slovenská Ľupča obstaraním odborných učební. - Slovenská Ľupča

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Sama Cambela Slovenská Ľupča obstaraním odborných učební.

26.01.2021

Cieľ: Skvalitnenie vyučovacieho procesu a vytvorenie vhodných podmienok pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča.

Dokumenty na stiahnutie