Zmluva č. 2/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - Slovenská Ľupča

Zmluva č. 2/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby

20.12.2022

neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2022

Dokumenty na stiahnutie