Zmluva č. MF/013481/2021-119 o poskytnutí dotácie - minimálna pomoc ad hoc - Slovenská Ľupča

Zmluva č. MF/013481/2021-119 o poskytnutí dotácie – minimálna pomoc ad hoc

16.12.2021

Vybavenie športovej haly Slovenská Ľupča

Dokumenty na stiahnutie