ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa §536 -565 Obchodného zákonníka - Slovenská Ľupča

ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa §536 -565 Obchodného zákonníka

16.11.2021

vybudovanie zaistenej lezeckej cesty s názvom Ferrata Pamír, Driekyňská dolina

Dokumenty na stiahnutie