Zmluva o nájme a Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - Slovenská Ľupča

Zmluva o nájme a Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

09.04.2021

prenájom nehnuteľností za účelom realizácie výstavby „9473-Slovenská Ľupča-stred-zahustenie TS Námestie SNP“

Dokumenty na stiahnutie