Zmluva o nájme pozemku - Slovenská Ľupča

Zmluva o nájme pozemku

10.11.2020

prenájom nehnuteľností časti pozemku parc.č. E KN 4427 o výmere 150 m2

Dokumenty na stiahnutie