ZMLUVA O OBSTARANÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE - Slovenská Ľupča

ZMLUVA O OBSTARANÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE

20.12.2021

zabezpečenie všetkých činností súvisiacich s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie

Dokumenty na stiahnutie