ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB - Slovenská Ľupča

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

29.08.2022

Zabezpečenie zberu, prepravy a zhodnocovania alebo likvidácie/zneškodnenia KO a DSO a ich vytriedených zložiek na území obce Slovenská Ľupča

Dokumenty na stiahnutie