Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu - Slovenská Ľupča

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu

14.09.2022

predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa vykonávať pre objednávateľa zber, prepravu a zhodnotenie odpadov uvedených v čl.II bod 1. v k.ú.Slovenská Ľupča Obce Slovenská Ľupča.

Dokumenty na stiahnutie