Zmluva o postúpení práv a povinností uzatvorená podľa ust.524 a nasl.Občianskeho zákonníka v platnom znení - Slovenská Ľupča

Zmluva o postúpení práv a povinností uzatvorená podľa ust.524 a nasl.Občianskeho zákonníka v platnom znení

29.12.2021

Predmetom tejto zmluvy je bezplatné postúpenie práv a povinností

Dokumenty na stiahnutie