Zmluva o postúpení práv a povinností - Slovenská Ľupča

Zmluva o postúpení práv a povinností

14.03.2023

Postúpenie práv a povinností postupcu vyplývajúcich zo Zmluvy o nájme pozemku uzatvorenej dňa 18.9.2019, medzi prenajímateľom Obcou Slov.Ľupča a nájomcom Jankou Makovou (postupca)

Dokumenty na stiahnutie