ZMLUVA – o spolupráci a o zabezpečení pripojenia k verejným telekomunikačným službám - Slovenská Ľupča

ZMLUVA – o spolupráci a o zabezpečení pripojenia k verejným telekomunikačným službám

23.12.2021

úprava vzájomných vzťahov zmluvných strán pri pokládke telekomunikačných chráničiek a inštalácii optického kábla závesným spôsobom

Dokumenty na stiahnutie