Zneškodnenie odpadu - Slovenská Ľupča

Zneškodnenie odpadu

11.07.2023

Faktúra DF2023/296 od Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín (34115901) z 11.07.2023 v sume 8285.52 €