Zverejnenie informácie - Slovenská Ľupča

Zverejnenie informácie

13.12.2022

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní pre zmenu navrhovanej činnosti „Výroba glukárových solí“, ktorej navrhovateľom je Evonik Fermas s r.o. Slovenská Ľupča 938, 976 13 Slovenská Ľupča

Dokumenty na stiahnutie