Zverejnenie informácie - Slovenská Ľupča

Zverejnenie informácie

23.03.2021

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Zastrešenie zariadenia na zhodnocovanie odpadov-Výroba kompostu, Pokračovanie využitia stavieb, zariadení objektov a priestorov na nakladanie s nebezpečnými odpadmi , Pokračovanie v činnosti odpadov , navrhovateľ ČOV a.s. Slovenská Ľupča 566

Dokumenty na stiahnutie