Zverejnenie informácie - Slovenská Ľupča

Zverejnenie informácie

29.06.2022

Oznámenie o zmene a upovedomenie o začatí konania navrhovanej činnosti „Výroba glukárových solí, ktorej navrhovateľom je Evonik Fermas s r.o. Slovenská Ľupča 938, 976 13 Slovenská Ľupča

Dokumenty na stiahnutie