zverejnenie zámeru prenechať majetok obce do nájmu - Slovenská Ľupča

zverejnenie zámeru prenechať majetok obce do nájmu

03.07.2023

zverejnenie v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,
v platnom znení, zámer prenechať majetok Obce do nájmu

Dokumenty na stiahnutie