Firma REGIOLES z Banskej Bystrica - Slovenská Ľupča

Firma REGIOLES z Banskej Bystrica

15.04.2020

Hlásené 09:30 – Firma REGIOLES z Banskej Bystrica ponúka na predaj tvrdé listnaté drevo: buk v 4-metrových dĺžkach. Cena za meter je 35 eur aj s dovozom. V prípade záujmu volajte na tel.č. 0905 841 785.

Vážení rodičia, vzhľadom na mimoriadnu situáciu sa zápis žiakov do 1. ročníka uskutoční elektronicky. Žiadame Vás o vyplnenie elektronického dotazníka, ktorý sa nachádza na webovej stránke školy www.zsslovlupca.edu.sk. Dotazník vyplňte do 17. apríla 2020 a zašlite na školský mail zsslovluca@gmail.com. Následne Vám bude elektronicky doručené rozhodnutie o prijatí Vášho dieťaťa do našej základnej školy. Všetky dôležité informácie o škole nájdete na našej webovej stránke. Rodičia, ktorí uvažujú o odklade povinnej školskej dochádzky, nám túto skutočnosť uvedú v dotazníku do poznámky. Pokiaľ to situácia do 30.6. 2020 dovolí, bude zvolané mimoriadne rodičovské stretnutie v priestoroch základnej školy. Za pochopenie ďakujeme.