Hydinárska farma ponúka na predaj 16-týždňové - Slovenská Ľupča

Hydinárska farma ponúka na predaj 16-týždňové

06.09.2021

Hlásené 10:44 – Hydinárska farma ponúka na predaj

16-týždňové mládky so znáškou, rôznej farby a plemena 1 ks 6,40

27- týždňové nosnice plemeno isabrawn v prvej znáške plne zaperené 1 ks 4,80, pri odbere 10 ks 1 ks 4,40

ďalej si môžete zakúpiť sliepky ročné 1 ks 2,80.

V prípade záujmu si sliepky môžete objednať aj telefonicky na č. 0910533519. Predáva na miestnom trhovisku 40 minút od vyhlásenia.