Informácia pre kandidátov na starostu a poslancov obecného zastupiteľstva obce Slovenská Ľupča - Slovenská Ľupča

Informácia pre kandidátov na starostu a poslancov obecného zastupiteľstva obce Slovenská Ľupča

26.09.2022
Vzhľadom na blížiace sa komunálne voľby obec Slovenská Ľupča pripravuje mimoriadne vydanie Ľupčianskych zvestí – Komunálne voľby 2022 v obci Slovenská Ľupča. Touto cestou je snaha obce informovať domáce obyvateľstvo a pripraviť priestor pre všetkých kandidátov na prezentáciu svojho programu, vízie, či návrhov v nadchádzajúcom volebnom období.
TECHNICKÉ PARAMETRE PODKLADOV:
 
Kandidát na starostu obce Slovenská Ľupča:
Rozsah:               90 riadkov textu vrátane medzier (maximálne) A4 na výšku
Font písma:        Times New Roman
Veľkosť písma:   11
Obsah:                napr. predstavenie kandidáta/profil/životopis/príhovor/vízie
Fotografia v dostatočnom rozlíšení pre tlač
 
Kandidát na poslanca obce Slovenská Ľupča: 
Rozsah:                30 riadkov textu vrátane medzier  (maximálne) A4 na výšku
Font písma:        Times New Roman
Veľkosť písma: 11
Obsah:                 napr. predstavenie kandidáta/vízie
Fotografia v dostatočnom rozlíšení pre tlač
 
Termín dodania podkladov pre uverejnenie v Ľupčianskych zvestiach je do 03.10.2022 do 14:00 hod. a to priamo
na adresu sekretariat@slovenskalupca.sk.
Texty budú uverejnené v pôvodnom znení bez zásahu korektora.