Informácia pre verejnosť : "ČOV FERMAS" - Slovenská Ľupča