Informácie k aktuálnej situácií na Ukrajine - Slovenská Ľupča

Informácie k aktuálnej situácií na Ukrajine

10.01.2022
Dôležité:
Žiadame o neodkladné nahlasovanie prítomnosti cudzincov v našej obci, či už sa jedná o ubytovanie v podnikateľských priestoroch alebo v rodinách v súkromí. Túto skutočnosť prosíme nahlásiť telefonicky +421 48 47 232 10 alebo mailom sekretariat@slovenskalupca.sk. Tieto informácie budú od nás posúvané aj na miestnu RUVZ, z dôvodu potreby zabezpečenia zdravotnej starostlivosti o príchodzích utečencov (testovanie, očkovanie, lekárska starostlivosť) a samozrejme aj z dôvodu, aby neboli v ohrození ani občania okresu Banská Bystrica.
 
Dokumenty:
 
Vážení spoluobčania,
v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine sa mnohí z Vás obracajú na obecný úrad so žiadosťou, ako možno pomôcť obyvateľom Ukrajiny, ktorých vojna vyhnala z ich domovov a prichádzajú na územie Slovenskej republiky. Obecný úrad pripravuje v koordinácii s okolitými obcami a mestom Banská Bystrica poskytnutie pomoci vojenským utečencom z Ukrajiny. Zatiaľ však ešte nie je rozhodnuté, v akej forme a akým spôsobom bude táto pomoc poskytnutá. Z kompetentných orgánov sme boli informovaní, že aktuálne je dostatok materiálnej pomoci a v prípade, že občania chcú pomôcť ihneď, najefektívnejšou pomocou sú finančné dary prostredníctvom rôznych subjektov zameraných na tento účel. Zároveň Vás chceme informovať, že pred poukázaním finančného daru je z Vašej strany potrebné dôkladne si overiť, prostredníctvom akého subjektu chcete túto pomoc poskytnúť.
 
Uvádzame niektoré subjekty, ktoré sa dlhodobo venujú poskytovaniu pomoci:
Celonárodná výzva občianskej spoločnosti: 
Spoločne pre Ukrajinu spolu so zbierkou #KtoPomôžeUkrajinehttps://www.donio.sk/kto-pomoze-ukrajine 
Človek v ohrození, pôsobiaca na Ukrajine (v Donbase) od roku 2014 a poskytujúca urgentnú humanitárnu pomoc – clovekvohrozeni.sk/pomoc-ukrajina 
MAGNA, pôsobiaca v oblasti Luhanska a Donecka a poskytujúca mobilnú kliniku, mobilnú zdravotnú starostlivosť – donate.magna.org/sk/ukrajina 
Slovenská katolícka charita, zbierajúca prostriedky na akútnu pomoc ľuďom v oblasti konfliktu v spolupráci s miestnou Caritas Donetsk – https://charita.darujme.sk/ukrajina/ 
Nadácia Integra, vyhradzujúca prostriedky na pomoc ľuďom na úteku na Ukrajine i v okolitých štátoch (v Poľsku a na Slovensku) – https://integra.sk/kampane/kriza-na-ukrajine/ 
UNICEF Slovensko, poskytujúca humanitárnu pomoc deťom a ich rodinám v núdzi a zabezpečujúca prístup k pitnej vode, výžive a ochranu – https://www.unicef.sk/ukrajina/ 
ADRA Slovensko výťažok z finančnej zbierky použije na humanitárnu pomoc obyvateľstvu Ukrajiny v spolupráci s partnermi zo siete ADRA International, ADRA Europe – https://www.adra.sk/ 
SAVIO pomáha priamo so Saleziánmi don Bosca na Ukrajine a so sestrami saleziánkami v mestách Kyjev, Ľvov a Odesa – 
Slovenský