Klub dôchodcov pozýva svojich členov - Slovenská Ľupča

Klub dôchodcov pozýva svojich členov

14.02.2020

Hlásené 09:30 – Klub dôchodcov pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 20.februára o 15.hodine v miestnom kultúrnom stredisku. Po skončení schôdze bude fašiangové posedenie. Masky sú vítané.