Klub dôchodcov v Slovenskej Ľupči - Slovenská Ľupča

Klub dôchodcov v Slovenskej Ľupči

17.01.2023

Hlásené 11:37 – Klub dôchodcov v Slovenskej Ľupči pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v stredu 25. januára 2023 o 15 hodine v miestnom kultúrnom stredisku.