Milé deti a dospeláci, tréneri DS FIT - Slovenská Ľupča

Milé deti a dospeláci, tréneri DS FIT

28.04.2022

Hlásené 12:48 – Milé deti a dospeláci,

tréneri DS FIT Slovenská Ľupča v spolupráci so Základnou umeleckou školou v Slovenskej Ľupči Vás pozývajú dňa 1. mája 2022 o 15.00 hod. do novovysadenej čerešňovej aleje na akciu „Bublinkovo“.

Alej sa nachádza na lúke medzi železničnou traťou a riekou Hron, oproti konca ulice Záhradná.

Deti sa zabavia pri vyfukovaní bublín, bublifukmi, ktoré si prinesú.

Dospelí si môžu vyskúšať dýchacie cvičenie a cviky na uvoľnenie svalstva krčnej chrbtice.

Akciu spestria krátkym programom deti zo Základnej umeleckej školy, všetci účastníci budú odmenení čerešňovou sladkosťou.