Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2021 - Slovenská Ľupča