Návrh VZN č. 2/2022 - Slovenská Ľupča

Návrh VZN č. 2/2022

13.06.2022

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č.2/2022 Slovenská Ľupča, ktorým sa podľa zmien a doplnkov č. 5 UPN obce Slovenská Ľupča mení a dopĺňa VZN obce Slovenská Ľupča č. 71/2012, ktorým boli vyhlásené záväzné časti UPN obce Slovenská Ľupča

Dokumenty na stiahnutie