Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - Slovenská Ľupča

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

23.08.2022
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici vzhľadom na vývoj a prognózy počasia dnešným dňom 23.08.2022 od 12:00 odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Banská Bystrica.

Ďakujeme za spoluprácu.