Okresný úrad v Banskej Bystrici - Slovenská Ľupča

Okresný úrad v Banskej Bystrici

29.04.2022

Hlásené 08:40 – Okresný úrad v Banskej Bystrici vyhlásil mimoriadnu situáciu z dôvodu zhoršeného technického stavu mostového telesa na premostenie Moštenického potoka v ceste III/2426 v extraviláne obce Moštenica v katastrálnom území obce Slovenská Ľupča a Lučatín. Z uvedeného dôvodu je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť pri cestovaní a presune do obce Moštenica.