Opatrenie úradu verejného zdravotníctva - Slovenská Ľupča