Polícia - Slovenská Ľupča

Polícia

18.08.2022

OBVODNÉ ODDELENIE: OO PZ Slovenská Ľupča

ADRESA: Školská 313/20, 976 13 Slovenská Ľupča

TELEFÓN: 0961603900, 048/4187333,

FAX: 0961603909

OBCE V PÔSOBNOSTI ODDELENIA: Brusno, Pohronský Bukovec, Ľubietová, Lučatín, Strelníky, Povrazník, Medzibrod, Moštenica, Hiadeľ, Slovenská Ľupča, Selce, Priechod, Podkonice, Baláže, Poniky, Ponická Huta, Ponická Lehôtka, Hrochoť, Môlča, Oravce, Dúbravica.

WEB: https://www.minv.sk/?or-pz-banska-bystrica