Zberný dvor, Odpady, Separovanie - Slovenská Ľupča

Zberný dvor, Odpady, Separovanie

10.08.2022

Odpady

Harmonogram zberu odpadu v obci: https://odvoz-odpadu.eu/miesto/151-slovenska-lupca

Ako správne vytriediť obaly od syrov

Ako správne vytriediť obaly od syrov

AK SPRÁVNE TRIEDIME, SVET JE KRAJŠÍ
Majte na pamäti nasledovné pravidlá:
Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie vám aj označenie na obale (GL, PAP, PET, ALU, C/PAP) Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce.
Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI – PAK.
Obal označený zelenobielou šípkou patrí do triedeného zberu.

Plagát: Ako správne vytriediť obaly od syrov [PDF] (421kB)

Zberný dvor

Nachádza sa na ulici Hronská za katolíckou farou.

Otváracie hodiny:

PONDELOK: 13:00 – 16:30
STREDA
: 13:00 – 16:30

Oznamujeme občanom, že od 20. marca 2023 bude otvorený zberný dvor v dňoch pondelok a streda v čase od 13. hodiny do 16.30. Zároveň oznamujeme občanom, že konáre a drevený odpad vrátane nábytku môžete vyviezť každý pracovný deň do firmy Ekopal energy na Tehelnej ulici.

Kontakt: Referát prevádzky