Oznam - Slovenská Ľupča

Oznam

03.10.2022
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022
                    sekretariát@slovenskalupca.sk
a zverejnenie adresy na doručenie oznámenia v písomnej forme
                        Starosta obce Slovenská Ľupča
                        Mgr. Roland Lamper
                        Námestie SNP 1/13
                        976 13 Slovenská Ľupča
 
Do špeciálnej volebnej komisie môže delegovať po jednom členovi politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá podala kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva /náhradník sa nedeleguje/. 
  
Oznámenie o delegovaní člena je potrebné doručiť najneskôr 
do 09. októbra 2022.
 
Tel.: 048/47 232 10, 048/47 232 24, 0910 623295