Oznámenie o dražbe nehnuteľnosti - Slovenská Ľupča