Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - Slovenská Ľupča

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

13.06.2023
Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že bude v Našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s..

od: 06.07.2023 08:00 do: 06.07.2023 14:00 [PDF]

Lokalita: Príboj