Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny juhovýchod - Slovenská Ľupča