Oznámenie o vstupe na pozemok - Slovenská Ľupča

Oznámenie o vstupe na pozemok

09.07.2021

Realizácia stavby ,,Medzibrod – rekonštrukcia vedenia č,7859,7860, 7868, 7870″ , ktorá bola povolená určeným stavebným úradom Obce Medzibrod, vyjadrením zn. OCU296|/O/O/VS dňa 09.I2.2o2o

Dokumenty na stiahnutie