Oznámenie o začatí konania - Slovenská Ľupča

Oznámenie o začatí konania

12.06.2023

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania
pre stavbu “ R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča I. etapa „

Dokumenty na stiahnutie